ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ


คิว ซี ที ออโต้ มีบริการถ่วงล้อด้วยเครื่องมือทันสมัย การถ่วงล้อนั้นสำคัญมาก หากเกิดการกระจายน้ำหนักไม่ถูกต้องของยางและกระทะล้อ จะก่อให้เกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นขณะที่รถวิ่ง อันจะมีผลเสียต่ออายุการใช้งานของยาง , ระบบช่วงล่างของรถ ตลอดจนความสะดวกสบายในการขับขี่ การถ่วงล้อจะช่วยให้เกิดการกระจายน้ำหนักที่ถูกต้องของยางและกระทะล้อ ซึ่งการถ่วงล้อก็สามารถกระทำได้โดยเพิ่มน้ำหนักลงไป ณ จุดใดจุดหนึ่งที่ขอบกระทะล้อ

เมื่อไรจึงควรถ่วงล้อ

ยางและกระทะล้อควรส่งเข้ารับการบริการถ่วงล้อในทันทีที่
1. เมื่อเปลี่ยนยางใหม่
2. เมื่อมีการสลับยาง , สลับกระทะล้อ
3. เมื่อนำยางที่ใช้แล้วมาใส่กระทะล้อที่ใช้อยู่
4. เมื่อยางแตก และได้รับการปะยางเป็นที่เรียบร้อย
5. เมื่อมีการถอดยางออกจากกระทะล้อ หรือใส่ยางกลับเข้ากระทะล้อ
6. เมื่อเกิดการสั่นสะท้านขณะที่รถวิ่ง
7. เมื่อเกิดการสึกไม่สม่ำเสมอ

การถ่วงประชิดล้อ (ถ่วงจี้)

การถ่วงประชิดล้อหรือการถ่วงจี้คือรูปแบบการถ่วงล้อชนิดหนึ่ง โดยจะทำการถ่วงล้อในสภาพใกล้เคียงกับการใช้งานจริงคือไม่มีการถอดล้อยางออก จากรถยนต์ แต่จะใช้การนำเครื่องถ่วงล้อไปถ่วงที่ล้อยางรถยนต์แทน นอกจากนี้ยังใช้ความเร็วในการหมุนรอบล้อยางรถยนต์ที่สูงกว่าการถ่วงล้อแบบ ธรรมดา