ล้างเกียร์ออโต้

ล้างเกียร์ออโต้

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้นั้น หากเปลี่ยนถ่ายด้วยวิธีปกติจะไม่สามารถนำน้ำมันเกียร์ออโต้ของเก่าออกได้หมดเหมือนอย่างการถ่ายน้ำมันเครื่องโดยทั่วไปน้ำมันเกียร์เก่าที่ถูกปล่อยถ่ายออกมาจะมีปริมาตรประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งหมด วิธีการที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งระบบนั้น จะต้องใช้เครื่องล้างเกียร์ออโต้ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้นั้นสมบูรณ์ ส่งผลถึงการยืดรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้และเพิ่มความสะอาดในห้องเกียร์