ยางรถบรรทุก

ยางรถบรรทุกมีหลายประเภท การเลือกประเภทยางนั้นขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน

ใช้งานทางไกล บนทางเรียบ ควรเลือกใช้ ยางรถบรรทุกเรเดียล
ใช้งานสมบุกสมบัน, ใช้งานหลากหลายสภาพถนน ทั้งถนนเรียบและถนนขรุขระ ควรเลือกใช้ ยางรถบรรทุกผ้าใบ