แบตเตอรี่

หน้าที่ของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ เป็นแหล่งรวมพลังไฟฟ้าของรถ มีหน้าที่คือ

  • ให้กระแสไฟฟ้าแก่รถในการสตาร์ทเครื่องโดยการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ไดร์สตาร์ทเพื่อให้เครื่องยนต์ติด
  • ให้กระแสไฟฟ้าแก่ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถยนต์ เมื่อระบบไฟฟ้าในรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้ามากกว่าที่ระบบจ่ายไฟของรถยนต์จะจ่ายได้

บริการตรวจเช็คแบตเตอรี่


บริการตรวจเช็คระบบการสตาร์ทเครื่องยนต์และแรงดันไฟแบตเตอรี่ ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูง(Midtronics) ซึ่งจะทำให้วิเคราะห์สาเหตุได้ตรงจุดว่า การสตาร์ทเครื่องไม่ติดนั้นเกิดจากอะไร

  • แบตเตอรี่เสื่อม (ต้องเปลี่ยนแบตใหม่)
  • แบตเตอรี่ไฟอ่อน (ไม่ต้องเปลี่ยนแบต แค่นำแบตไปชาร์ทไฟใหม่)
  • ไดชาร์ทเสีย (ต้องซ่อมไดชาร์ท)
  • ไดสตาร์ทเสีย (ต้องซ่อมไดสตาร์ท)
  • ไฟรั่ว (ต้องตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์)

การทำงานของแบตเตอรี่

โดยปกติแบตเตอรี่จะให้กระแสไฟฟ้าเฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องเท่านั้น จากนั้นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในรถจะมาจากไดชาร์จ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้ว นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังได้รับการเติมกระแสไฟฟ้าจากไดร์ชาร์จเมื่อกระแส ไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจากการนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ (ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน)

ชนิดของแบตเตอรี่

  • แบตเตอรี่แบบธรรมดา แบตเตอรี่ชนิดนี้ต้องเติมน้ำกรดแล้วชาร์จไฟในครั้งแรก จากนั้นต้องหมั่นดูแลระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ
  • แบตเตอรี่ แบบ (Free Maintenance) แบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำกรดและชาร์จไฟมาจากโรงงานแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที แต่ยังคงต้องดูแลระดับน้ำกลั่นอย่างสม่ำเสมอ
  • แบตเตอรี่แบบ (Free Maintenance100%) แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถใช้งานได้ทันที และไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งาน

รายละเอียดและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่