ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ5วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 13 เมษายน 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ครับ
 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • ช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ4วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559 และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 ครับ
 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ4วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 ถึงวันพุธที่ 15 เมษายน 2558 และเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558 ครับ
 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • ช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ5วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 และเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 ครับ
 • วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ 1 วัน ครับ
 • ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ 3 วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 2557 ถึงวันอังคารที่ 12 เมษายน 2557 และเปิดให้บริการในวันพุธที่ 13 เมษายน 2557 ครับ
 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • ช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ4วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2556 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2557 และเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 ครับ
 • พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • !!! วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดให้บริการ 1 วัน ครับ
 • (13-17 เมษายน 2556)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุด5วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 เม.ย. 2556 ถึงวันพุธที่ 17 เม.ย. 2556 และเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 2556 ครับ
 • (7 เมษายน 2556) พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • (1-3 มกราคม 2556) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ศูนย์บริการ คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุด4วัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 2555 ถึงวันพุธที่ 2 ม.ค. 2556 และเปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 3 ม.ค. 2556 ครับ
 • (23 ธันวาคม 2555) พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดให้บริการเพิ่มเติม 1 วัน ครับ
 • (5 ธันวาคม 2555) วันพุธที่ 5 ธ.ค. 2555 ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสองสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน ครับ
 • (13 สิงหาคม 2555) วันจันทร์ที่ 13 ส.ค. ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสองสาขา ปิดให้บริการ 1 วัน ครับ
 • (8 เมษายน 2555) วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. ศูนย์เปิดให้บริการเป็นพิเศษอีก 1 วัน ทั้ง สาขาอ้อมใหญ่-สามพราน และ คลองมะเดื่อ-กระทุ่มแบน
 • (13-17 เมษายน 2555) ศูนย์บริการคิวซีทีออโต้ ทั้งสองสาขา หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 17 เมษายน 2555 และเปิดให้บริการในวันพุธที่ 18 เมษายน 2555
 • (23 มกราคม 2555) ช่วงเทศกาลตรุษจีน ร้าน คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555
 • (16 ธันวาคา 2554) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้าน คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ หยุดวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และ 1 - 3 ม.ค. 2555 พิเศษ!!! วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554 เปิดบริการเพิ่มเติม
 • (17 พฤษจิกายน 2554) ร้าน คิวซีที ออโต้ ทั้งสาขาอ้อมใหญ่ และสาขาคลองมะเดื่อ เปิดบริการตามปรกติ และพร้อมให้บริการตรวจเช็ครถที่วิ่งลุยน้ำ หรือโดนน้ำท่วม
 • (10 สิงหาคม 2554) วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ทางบริษัทเปิดให้บริการตามปรกติ โดยทางบริษัทจะหยุดให้ทำการในวันที่ 13 และ 14 สิงหาคม แทน