การซ่อมหน้ายาง

การซ่อมหน้ายาง

ยางเรเดียลส่วนไหนซ่อมได้?

ยางเรเดียลเป็นยางที่มีความคล่องตัวสูง จึงควรพยายามรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะการซ่อมแซมอาจทำให้ความคล่องตัวและประสิทธิภาพลดลงได้ ในกรณีที่ยางถูกตะปูหรือของแหลมของมีคมตำ บริเวณที่สามารถซ่อมได้คือหน้ายางที่เป็นลายดอกยาง เพราะมีความหนา แต่ถ้าเกิดแผลบริเวณแก้มยาง ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทันทีไม่ควรซ่อมแซมนำไปใช้ใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูง