การชำระเงิน

บริษัทคิว ซี ที รับชำระด้วย เงินสด, บัตรเครดิต และ บัตรเงินผ่อน ดังต่อไปนี้