การดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานผ้าเบรก

การดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานผ้าเบรก

  • หมั่นตรวจเช็ค และเติมลมยางให้อยู่ในระดับที่โรงงานผู้ผลิตรถยนต์กำหนด
  • ควรนำรถเข้าตรวจเช็คผ้าเบรกและระบบเบรกทุกๆ 3 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร
  • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ 1 ปีหรือ 40,000 กิโลเมตร
  • รักษาระดับความเร็วในการขับขี่ และระยะเบรก ไม่ควรเบรกด้วยความรุนแรง จะทำให้ผ้าเบรกสึกเร็วกว่าปกติ
  • ควรเปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่ตามกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการเบรกหยุดรถ ช่วยยืดอายุการใช้งานของจานเบรก และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์
  • โดยปกติเมื่อรถยนต์ได้เปลี่ยนผ้าเบรกชุดใหม่จะมีระยะเวลา Bedding-in ประมาณ 200 กิโลเมตร คือไม่ควรลงเบรกกันอย่างรุนแรงเพราะจะทำให้ผ้าเบรกและจานเบรกเป็นรอย เวลาเบรกมีเสียงดัง ประสิทธิภาพในการหยุดด้อยลงไป จึงควรขับและใช้เบรกอย่างนิ่มนวลไปก่อนจนกว่าจะพ้นระยะ Bedding-in