จะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ใกล้จะเสียและวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่

จะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ใกล้จะเสียและวิธีการดูแลรักษาแบตเตอรี่

สังเกตแบตเตอรี่เสื่อม

  • เมื่อมีอาการต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ (สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา)
  • ตอนเช้าสตาร์ทรถติดยาก (เสียงเครื่องหมุนช้า)
  • เมื่อแบตเตอรี่ใช้งานมานานกว่า 1.5 - 2 ปี
  • ตัวแบตเตอรี่เกิดอาการบวม

ดูแลรักษาแบตเตอรี่

  • ตรวจเช็คทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ เพื่อป้องกับคราบขี้เกลือ
  • ตรวจเช็คน้ำกลั่นให้ได้ระดับสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้น้ำกลั่นแห้ง