สมัครงาน

บริษัทคิวซีที ออโต้ ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ สมัครด้วยตัวเอง ที่ ฝ่ายบุคคล สาขาอ้อมใหญ่

ช่างยนต์

 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง 20-45 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้
 • มีความรู้พื้นฐานเรื่องรถยนต์
 • ขับรถได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • รักงานบริการ

พนักงานขาย

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการ